گاهی با خودم فکر میکنم گفتن بعضی حرف ها چقدر سخت بود که هیچ وقت نگفتم....

 گاهی با خودم فکر می کنم مگه بین من و تو چقدر فاصله بود ..........

که هیچ کدوممون نتونستیم این راهو بریم........

گاهی با خودم فکر میکنم مگه من و تو چقدر ضعیف شده بودیم که این قدر راحت شکستیم......

هر چقدر که فکر می کنم بیشتر نا امید می شم.........

 مثل یه حقیقتی میمونه که انگار همیشه می دونستم........

 و همیشه به خودم گفتم که وجود نداره دلم می خواست.......

این قدر بزرگ و قوی باشی که همیشه بتونی از اشتباهاتت پلی از تجربه بسازی........

/ 0 نظر / 4 بازدید