کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند فردا

 

چه می دانی تو از دیروز چه می دانم من از فردا

 

همین یک لحظه را دریاب و آدم باش که فردا می شوی تنها . . .

/ 0 نظر / 10 بازدید