..!!!
... !!!
مرا ببخشایید
این روزها دستانمخیلی خالیست
خالی از هرچه بتوان عشق نامید
دستانم ...
کاش کسی دستانم را می گرفت ...
گرچه این روزها تلاشم این است کهزندگی را
مملو از عشق و زیبایی ببینم ...
اما ...
انگار چشمانم را میان انبوه روزمرّگیهایم گم کرده ام
.
.
.
کاش بهانه ام می شدی برای عاشق شدن ...

/ 2 نظر / 8 بازدید
نسرين

من فکر می کنم که پشت همه ی تاریکیها شفافیّت شیری حیات نهفته است. این راز را از حفره ی ماه و روزنه های ستارگان دریافته ام