اون یه نفر شقایق خودته !

خیلی سخته ، آره سخته تنها بودن !
خیلی سخته ، آره سخته که همه تنها بزارنت !
خیلی سخته ، آره سخته که بدونی تنهای تنها باید به راهت ادامه بدی !
خیلی سخته ، آره سخته که دوستات درکت نکنن !
خیلی سخته ، آره سخته که حتی پدر و مادرت تنهات بزارن !
خیلی سخته ، آره سخته که بدونی پشتوانه ای نداری !
خیلی سخته ، آره سخته که بدونی اگه توی این سر بالایی مشکلی پیش اومد و نتونستی ادامه بدی کسی نیست که پشتت رو نگه داره !
خیلی سخته ، آره سخته که تنهای تنها غصه بخوری !
خیلی سخته ، آره سخته که بدونی اگه یه روز خاستی آستین هات رو بالا بزنی ، تنهای تنها باید بزنی !
این سختی ها برای چیه ؟
برای اینکه عاشقی !
برای اینکه دیوونه ای !
برای اینکه یه نفر رو خیلی دوست داری !
...
ولی خیلی خوبه ، آره خوبه که بدونی یه نفر درکت می کنه !
خیلی خوبه ، آره خوبه که بدونی یه نفر دوستت داره !
خیلی خوبه ، آره خوبه که بدونی توی سربالایی یه نفر همراهت هست !
خیلی خوبه ، آره خوبه که بدونی یه نفر هست که وقتی غصه می خوری اونم ناراحت
می شه !
خیلی خوبه ، آره خوبه که بدونی یه نفر هست که باهات خوشحال می شه !
خیلی خوبه ، آره خوبه که بدونی اون یه نفر شقایق خودته !

/ 0 نظر / 12 بازدید