من نمی گویم که خاموشم مکن

من نمی گویم فراموشم مکن !

من نمی گویم که با من یار باش‌!

من نمی گویم مرا غمخوار باش !

من نمی گویم ، دگر گفتن بس است

گفتن اما هیچ نشنفتن بس است !!

روزگارت باد شیرین شاد باش!!

دست کم یک شب تو هم فرهاد باش

/ 0 نظر / 14 بازدید