یک نفر

__________________

 


یک نفرآمدقــرارم راگرفت
بادبرگ وشاخسـارم راگرفت
چهارفصل من بهاران بودحیف
بادپاییزی بهــارم راگرفت
اعتباری داشتم درپیش عشق
بانگاهـی اعتبارم راگرفت
عشق یاچیزی شبیه عشق بود
آمــدودارونـدار م راگرفت

/ 0 نظر / 9 بازدید