خداوندا
تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را
مبادا گم کنم اهداف زیبا را
مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت
دلم بین امید و نا امیدی میزند پر
میکند فریاد:خداوندا مرا مگذار تنها
لحظه ای حتی

/ 0 نظر / 7 بازدید