دلم گرفته

دلم عجیب گرفته است

و هیچ چیز ،

نه این دقایق خوشبو ،

که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش ،

نه این صداقت حرفی ،

که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست

نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند

و فکر می کنم

که این ترنم موزون حزن تا به ابد

شنیده خواهد شد ....::. سهراب سپهری .::.

/ 0 نظر / 9 بازدید