حتی یک لبخند مصنوعی نیز می تواند زیــــــــــــبا باشد برای یک

دل تــــــــــــنها!!

من خیلی ها را می شناسم که اینگونه دل خود را باخته اند!!!

خیلی ها را م شناسم که با رویاهای دورازدسترس زندگی می کنند!!!

من نیز ازهمین جنسم ســــاده ام می خوانی!!!

بــــخوان!!!

دیوانه ای می دانی!!!

بدان اما نگو تقلایم بیهوده است!!!

نمی دانم برایت چه بنویسم که از آن بهتر نباشد

تا بفهمی نه تنها با مرور زمان علاقه ام نسبت به تو کمنمی شودبلکه هر روز آتش علا قه ام به تو شعله ور تر می شودوحالا هیچ نمی دانم وآنچه می فهمم این است که تاهمیشه همیشه««دوستت دارم »»

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید