زندگی را عشق زیبا می کند
بندگی را عشق معنا می کند
عشق محزون می کند قلب تورا
عشق هادی می شود عقل تورا
عشق باشد هستیت گلگون تر است
عشق باشد روح تو رنگین تر است
عشق لیلی را چو مجنون می کند
عشق هستی را دگرگون می کند
عشق تو هست تو را معنا کند
عشق تو در جان تو غوغا کند
عشق من تنهاترین عشق خداست
عشق من مهجور از دنیای ماست
عشق من غصه مخور دل بد مکن
گر چه بی معناست غمگینم مکن
عشق من روح مرا دریاب تو
عشق من عمر مرا برتاب تو
دل رها شد دیده بی سو می رود
ذهن من بی جان شد و جان می رود
بی تو اما ضامن دشت آهوان
آهویی تنهای تنها می رود
گر رها سازی مرا فانی شوم
مثل من با من کنی گم می شوم
زندگی نبض نگاه خسته ای است
بندگی زیباترین دلبستگی است
رها

/ 0 نظر / 10 بازدید