"بی سبب...بی قرار"

بیا دعا کنیم پنجره باز سودایی باران شود

خوب که هوایی خیابان شدیم

خواب ببینیم ،آسمان سازش را فقط برای ما کوک کرده

و ماه ، ماهور دل ما را می نوازد

در آستانه بیداری،باز بی سبب ، بی قرار شویم

خواب و بیدار پرسه های کوچه های خلوت

آسمان را به خلوت عاشقی هامان ببریم

همانجا اطراق کنیم بر سنگفرش راههای نرفته

خوب که پر شدیم از آواز تمنا

تمام تردیدهای شبانه را یکجا به هوس گل های شمعدانی بفروشیم

و شهوت از نو دمیدن را امیدوارانه به آسمانی که خلوت ماست از نو بگوییم

بیدار که شدیم ،بیا گریز دور پرنده ها را تماشا کنیم

نام پرنده ، سالهاست از خاطر ما رفته

بیا دعا کنیم پنجره باز سودایی باران شود.

/ 0 نظر / 23 بازدید