نمی دونم چی شد

 

نمی دونم چی شد که اینجوری شد

نمی دونم چند روزه نیستی پیشم

اینا را می گم که فقط بدونی

دارم یواش یواش دیونه می شم

تا کی به عشق دیدن دوبارت

تو کوچه ها خسته بشم بمیرم

تا کی باید دنبال تو بگردم

از کی باید سراغتو بگیرم

 

قرار نبود چشمای من خیس بشه

قرار نبود هرچی قرار نیست بشه

قرار نبود دیدنت آرزوم شه

قرار نبود که اینجوری تموم شه

 

یادت می یاد ثانیه های آخر

گفتی می رم اما می یام به زودی

چشمامو بستم نبینی اشکمو

چشمامو باز کردمو رفته بودی

قرار نبود منتظرت بمونم

قرار نبود بری و برنگردی

از اولش کنار من نبودی

آخرشم کار خودت را کردی

/ 0 نظر / 14 بازدید