گفتم شاید ندیدنت از خاطرم دورت کنه

 

دیدم فقط ندیدنت میتونه که کورم کنه

 

گفتم صداتو نشنوم شاید که از یادم بری

 

دیدم تو گوشام جز صدات نیستش صدای دیگری

 

ندیدنو نشنیدنت عشقمو از دلم نبرد

 

فقط دونستم بی تو دل پرپرشد وگم شد و مرد

/ 0 نظر / 8 بازدید