رشته عشق من و تو کاش مثه یه بادبادک بود
اون موقع عاشقیمونم تو تموم دنیا تکبود

چی می شد که گلدونامون پربود از گلای پونه
به هوای چیدن اوننمی رفت کسی ز خونه

چی میشه خوابمن و تو به حقیقت بشه تعبیر
چی میشهجدایی ها رو نذاریم به پای تقدیر

نکنه خدا نکرده کسی از ما بی وفا شه
بشینه دعا کنه کاش از اون یکی جدا شه

نکنه دلا و حرف هامون فاصله باشه
نکنه دلا همیشه سرد و بی حوصله باشه

رسمه که چی بنویسن واسه آخراینامه؟
راستی تو موافقی که من بازم بدمادامه ؟

عزیزم یه چیز دیگهمهربونی ها چه ریزن
اونا که دوستندارن چه قدر واست عزیزن

خوبدیگه سپردمت من به دست خدای گلدون
خوب مواظب خودت باش بخدا سرده زمستون

کاشکی دنیا واسه یک شب واسه یک شب مال من بود
نگاه کردنت به هر کسی به جز من قدغنبود

/ 0 نظر / 5 بازدید