چه خوش خیال بودم...

 
که همیشه ،

فکر میکردم ،

در قلب تو ،

محکومم

به حبس ابد ...!!

به یکباره جا خوردم

وقتی

زندانبان

بر سرم فریاد زد ...

هی تو ...

آزادی !!

/ 0 نظر / 4 بازدید