هرگز ، هرگز عشقم را به باد ندادم

هرگز حس غریب با تو نفس کشیدن را بر دیوار تنهای اتاقم قاب نکردم

من عاشق بودم این یک حقیقت بود

حقیقت همیشه مصلوب است

من عاشق بودم

این یک راز بود

/ 0 نظر / 8 بازدید