دوره ارزانی است !!!

چه کسی می گوید که گرانی شده است ؟
دوره ارزانیست !!!
دل ربودن ارزان ، دل شکستن ارزان ،
دوستی ارزان است ، دشمنیها ارزان ،
تن عریان ارزان ، آبرو قیمت یک تکه نان و دروغ از همه چیز ارزانتر ،
قیمت عشق چقدر کم شده است ؟
کمتر از آب روان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمتانسان ...

/ 1 نظر / 13 بازدید
سورنا

سلام سمانه جان[قلب] خوبی؟ متنت خیلی زیبا بود و اما تلخ ؛چون متأسفانه واقعیتیه غیر قابل انکار عزیزم مرسی که اومدی پیشم[لبخند] من بازم منتظر حضور گرمت می مونم[منتظر][گل]