به چه می اندیشی ؟

 

به چه می اندیشی به سکوت به سرانجام سفر کرده عشق یا به تنهایی نمناک دو چشم

به چه می اندیشی به وفا به زمانه که درآن عشق به اندازه یک احساس است یا به غم های دل پروانه

به چه می اندیشی به خزان به شقایق که دلش داغ جدایی دارد یا به شمعی که نگاهش پراندوه است

به چه می اندیشی به افق به هوای شب بارانی چشم یا به آن رفته زیاد

به چه می اندیشی به فراق به غروبی که نشان از رخ خوبان دارد  یا به زیبایی راز گل سرخ

به چه می اندیشی به بهار به صمیمیت دستان نسیم یا به آواز شدن در شب مهتابی عشق

به چه می اندیشی به قرار به سکوت یا به تقدیر رقم خورده خود

 

آه ای همدم راز دل من به جز عشق

                                   به جز اندوه دل پروانه

                                                     به چه می اندیشی

/ 0 نظر / 11 بازدید