آن کوچه ی پر ز ماجرا یادت هست؟
و بازی گرگم به هوا یادت هست؟

باران که گرفت هر دومان خیس شدیم
مانند گل و پرنده ها یادت هست؟
روزی که تو را باز صدا زد مادر
گفتی:‹‹نمی آیم به خدا ››یادت هست؟
در بازی گرگم به هوا مادر برد
از من که تو را کرد جدا یادت هست؟
آن روز گذشت و بهاری دیگر
نگذاشت به باغ ما پا یادت هست؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
فرزاد

خیلی باهال بود یاد بچگی هام افتادم یه دختری رو دوست داشتم همیشه با هم بازی میکردیم یادش بخیر آپت رو دوست داشتم سمانه جون خیلی باهال بود امیدوارم همیشه موفق باشی