» ۱۳٩٤/٩/٢٤ :: ۱۳٩٤/٩/٢٤
» 88 :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» 77 :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» 74 :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» 72 ( با رمز جدید هر کی رمز میخواد بگه ) :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» ۱۳٩۳/٩/٢٤ :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» 70 :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» 69 :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» 68 :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» 67 :: ۱۳٩۳/٤/٧
» 66 :: ۱۳٩۳/٤/٥
» 65 :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» 64 :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» 63 :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» 62 :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» 61 :: ۱۳٩۳/۳/٩
» 60 :: ۱۳٩۳/۳/٥
» 59 :: ۱۳٩۳/۳/۱
» 58 :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» 57 :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» 56 :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» 55 :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
» 54 :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» 53( مابقی پست 49 ) :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» 52 :: ۱۳٩۳/٢/٢
» 51 :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» 50 :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» 49 :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» 48 :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» 47 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» 46 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» 45 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» 44 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» 43 :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» 42 :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» 41 :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» 40 :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» 39 :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» 38 :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» 37 :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» 36 :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» 35 :: ۱۳٩٢/۸/٥
» 34 :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» 33 :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» 32 :: ۱۳٩٢/٥/٧
» 31 :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» 30 :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» 29 :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» 28 :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» 27 :: ۱۳٩٢/٤/٤
» 26 :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» 25 :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» 24 انالله و انا الیه راجعون :: ۱۳٩٢/۳/٢٤
» 23 :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
» 22 عکس خریدام :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» 21 :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» 20 :: ۱۳٩٢/۳/٩
» 19 :: ۱۳٩٢/۳/٧
» ۱۳٩٢/۳/٥ :: ۱۳٩٢/۳/٥
» 19 :: ۱۳٩٢/۳/٤
» 18 :: ۱۳٩٢/۳/٤
» 17 اصلاح شد :: ۱۳٩٢/۳/٢
» 16 :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» 14 صندلی داغ :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» 13 :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» 12 :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» 11 :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» 10 :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» 9 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» 8 :: ۱۳٩٢/٢/٧
» 7 :: ۱۳٩٢/٢/۳
» 6 راهنمایی میخوام :: ۱۳٩٢/٢/۱
» 5 آتیش سوزی :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» 4 :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» 1 :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۳ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» ۱۳٩۱/۱٢/۸ :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» روز خیلی بدی بود :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» ادامه قبلی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» خدایا اینا چه امتحانیه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» راهنمایی فوری :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۸ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» افکار مثبت واسه خودم :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» درخواست رمز ممنوع :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» مخصوص (هر کی رمز خواست بگه ) :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» ۱۳٩۱/٩/۱٧ :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» ۱۳٩۱/٩/۱٦ :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» ۱۳٩۱/٩/۱۳ :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» جواب تست :: ۱۳٩۱/٩/٩
» تست روانشناسی :: ۱۳٩۱/٩/۸
» اتفاقات اخیر :: ۱۳٩۱/٩/۱
» ۱۳٩۱/۸/٢۸ :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» عکس جیگری :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» ۱۳٩۱/۸/۱٠ :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» دیدار جمعه :: ۱۳٩۱/۸/٧
» ۱۳٩۱/۸/۳ :: ۱۳٩۱/۸/۳
» بالاخره پیداش شد :: ۱۳٩۱/۸/٢
» درددل :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» ۱۳٩۱/٧/٢۸ :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» بعد اون روز :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» حرفای ما 5 :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» حرفای ما 4 :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» حرفای ما 3 :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» حرفای ما 2 :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» حرفای ما 1 :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» پیک نیک :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» عکس خرید( خاموش ها در خواست رمز نکنید ) :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» ۱۳٩۱/٧/۱٥ :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» شعر درباره دخترهای ترشیده :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» ۱۳٩۱/٧/٥ :: ۱۳٩۱/٧/٥
» ۱۳٩۱/٧/٢ :: ۱۳٩۱/٧/٢
» قرو قاطی :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
» مسافرت کنسل شد :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» ۱۳٩۱/٦/٢٠ :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» دلم گرفته :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» ۱۳٩۱/٦/۱۸ :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» ۱۳٩۱/٦/۱۸ :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» شاه عبدالعظیم :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» مدل مانتو :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» ۱۳٩۱/٦/۱۳ :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» آشنایی 11 :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» آشنایی 10 :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» آشنایی 9 :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» آشنایی 8 :: ۱۳٩۱/٦/۱٠
» آشنایی 7 :: ۱۳٩۱/٦/۸
» آشنایی 6 :: ۱۳٩۱/٦/۸
» آشنایی 5 :: ۱۳٩۱/٦/٧
» آشنایی 4 :: ۱۳٩۱/٦/٧
» آشنایی 3 :: ۱۳٩۱/٦/٦
» آشنایی 2 :: ۱۳٩۱/٦/٦
» آشنایی 1 :: ۱۳٩۱/٦/٥
» قرو قاطی :: ۱۳٩۱/٦/٥
» چاقی :: ۱۳٩۱/٦/٤
» ۱۳٩۱/٦/٢ :: ۱۳٩۱/٦/٢
» ۱۳٩۱/٦/۱ :: ۱۳٩۱/٦/۱
» تولد خودمو وبلاگم :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» ۱۳٩۱/٥/٢٢ :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» ۱۳٩۱/٥/٢٠ :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» ۱۳٩۱/٥/۱٥ :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» همه :: ۱۳٩۱/٥/٩
» خدایا بهم صبر بده :: ۱۳٩۱/٥/٩
» ۱۳٩۱/٥/۸ :: ۱۳٩۱/٥/۸
» ۱۳٩۱/٥/٦ :: ۱۳٩۱/٥/٦
» ۱۳٩۱/٥/٥ :: ۱۳٩۱/٥/٥
» ۱۳٩۱/٥/۳ :: ۱۳٩۱/٥/۳
» دلم گرفته :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» ۱۳٩۱/٤/٢٦ :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» ۱۳٩۱/٤/٢٦ :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» ۱۳٩۱/٤/٢٤ :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» ۱۳٩۱/٤/۱۸ :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» ۱۳٩۱/٤/٧ :: ۱۳٩۱/٤/٧
» ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» ۱۳٩۱/۱/۱٥ :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» ۱۳٩۱/۱/۱ :: ۱۳٩۱/۱/۱
» روستای عجیب در اطراف طالقان :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» کمک میخوام :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» سوختم :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» خرید عید :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٥ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٢ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» تموم شد :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» دلم گرفته :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» بازم امتحان :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» عشق یعنی ... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» چه می شود همه از جنس آسمان باشد :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» سلام بهونه ی قشنگ من برای زندگی :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» وقتی یکی را دوست دارید :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» ۱۳٩٠/۱٠/۱ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» ۱۳٩٠/٩/٢٧ :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» گمشده :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» ۱۳٩٠/٩/٢٥ :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» ۱۳٩٠/٩/٢٥ :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» برای تو ....... :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» ۱۳٩٠/٩/٢٤ :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» ۱۳٩٠/٩/٢٤ :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» ۱۳٩٠/٩/٢۱ :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» ۱۳٩٠/٩/٢۱ :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» ۱۳٩٠/٩/۱٩ :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» ۱۳٩٠/٩/۱٩ :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» روز بارانی.... :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» ۱۳٩٠/٩/۱٦ :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» نشانی! :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» ۱۳٩٠/٩/۱٦ :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» .::گریه:: :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» ۱۳٩٠/٩/۱۱ :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» ::.وقتی کسی رو دوس داری::. :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» ۱۳٩٠/٩/۱٠ :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» ۱۳٩٠/٩/٩ :: ۱۳٩٠/٩/٩
» ۱۳٩٠/٩/٩ :: ۱۳٩٠/٩/٩
» ::.حتی برام خط و نشونم نکشید::. :: ۱۳٩٠/٩/٦
» دار :: ۱۳٩٠/٩/٦
» ۱۳٩٠/٩/۳ :: ۱۳٩٠/٩/۳
» به تو عادت کرده بودم :: ۱۳٩٠/٩/۳
» زنگ آخر :: ۱۳٩٠/٩/۱
» love :: ۱۳٩٠/٩/۱
» ۱۳٩٠/٩/۱ :: ۱۳٩٠/٩/۱
» Bon Bast :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» تقدیم به دل شکسته ها :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» اگر مانده بودی :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» ۱۳٩٠/۸/٢۸ :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» لیلی :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» داستان عاشقانه وزیبای شرط عشق :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» ۱۳٩٠/۸/٢۳ :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» ۱۳٩٠/۸/٢٢ :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» ۱۳٩٠/۸/٢٢ :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» ۱۳٩٠/۸/۱۸ :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» ۱۳٩٠/۸/۱٧ :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» ۱۳٩٠/۸/۱٧ :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» ۱۳٩٠/۸/۱٦ :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» کاش :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» ۱۳٩٠/۸/۱٥ :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» فرق من و تو :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» روزها گذشت وگنجشک با خدا هیچ نگفت :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» نفرین :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» خداحافظ :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» ۱۳٩٠/۸/۱۳ :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» نشانی :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» ۱۳٩٠/۸/۱۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» ۱۳٩٠/۸/۱۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» ۱۳٩٠/۸/۱۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» ۱۳٩٠/۸/۱۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» اون که می گفت دوستم داره :: ۱۳٩٠/۸/٩
» ۱۳٩٠/۸/٩ :: ۱۳٩٠/۸/٩
» ۱۳٩٠/۸/۸ :: ۱۳٩٠/۸/۸
» مثل درد :: ۱۳٩٠/۸/۸
» ۱۳٩٠/۸/٧ :: ۱۳٩٠/۸/٧
» زندون دل از زنده یاد :فریدون فروغی :: ۱۳٩٠/۸/٧
» من تا آمدنت.... :: ۱۳٩٠/۸/٥
» روزگار دلتنگی... :: ۱۳٩٠/۸/٥
» ۱۳٩٠/۸/٥ :: ۱۳٩٠/۸/٥
» رسیدن به تو :: ۱۳٩٠/۸/٤
» "به نامه خدایی که من را زاده ز احساس آفرید" :: ۱۳٩٠/۸/٤
» ۱۳٩٠/۸/٢ :: ۱۳٩٠/۸/٢
» ۱۳٩٠/۸/۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱
» ۱۳٩٠/۸/۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱
» آنگاه که ... :: ۱۳٩٠/۸/۱
» ۱۳٩٠/۸/۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱
» ۱۳٩٠/٧/٢٧ :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» ۱۳٩٠/٧/۱۸ :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» ۱۳٩٠/٧/۱۸ :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» ۱۳٩٠/٧/۱۳ :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» غنچه و گل :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» اون یه نفر شقایق خودته ! :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ۱۳٩٠/٧/۱٠ :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» گفتم : :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» "بی سبب...بی قرار" :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ۱۳٩٠/٧/٩ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» ۱۳٩٠/٧/٧ :: ۱۳٩٠/٧/٧
» ۱۳٩٠/٧/٧ :: ۱۳٩٠/٧/٧
» ۱۳٩٠/٧/٦ :: ۱۳٩٠/٧/٦
» ۱۳٩٠/٧/٦ :: ۱۳٩٠/٧/٦
» دل نوشته های یک عاشق شکست خورده♥●•٠·˙ :: ۱۳٩٠/٧/٥
» امشب دوباره دلم بی صدا شکست :: ۱۳٩٠/٧/٥
» وصیت نامه :: ۱۳٩٠/٧/٤
» ۱۳٩٠/٧/٤ :: ۱۳٩٠/٧/٤
» سقف :: ۱۳٩٠/٧/۳
» ۱۳٩٠/٧/۳ :: ۱۳٩٠/٧/۳
» ۱۳٩٠/٧/۳ :: ۱۳٩٠/٧/۳
» ۱۳٩٠/٧/٢ :: ۱۳٩٠/٧/٢
» ۱۳٩٠/٧/٢ :: ۱۳٩٠/٧/٢
» شکار... :: ۱۳٩٠/٧/۱
» ۱۳٩٠/٧/۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱
» ۱۳٩٠/٦/۳۱ :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
» ۱۳٩٠/٦/۳۱ :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
» ۱۳٩٠/٦/۳٠ :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» ۱۳٩٠/٦/۳٠ :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» بخند خنده دار است :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» ۱۳٩٠/٦/٢۸ :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» ۱۳٩٠/٦/٢۸ :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» کاش :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» ۱۳٩٠/٦/٢٢ :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» جوانی :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» تو می رفتی... :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» تنهایی :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» برای اینکه :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» انار دل :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» نمی دونم چی شد :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» هنوزم :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» نازنینم صبر کن ..... :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» دروغ :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» کنج اتاق :: ۱۳٩٠/٦/۸
» وقتی که ... :: ۱۳٩٠/٦/۸
» به چه می اندیشی ؟ :: ۱۳٩٠/٦/۸
» بس شنیدم :: ۱۳٩٠/٦/۸
» کاش میدانستی ... :: ۱۳٩٠/٦/۸
» خسته ام از این کویر :: ۱۳٩٠/٦/۸
» ساده بودم :: ۱۳٩٠/٦/٧
» ۱۳٩٠/٦/٧ :: ۱۳٩٠/٦/٧
» ۱۳٩٠/٦/٧ :: ۱۳٩٠/٦/٧
» کشتی به گل نشسته :: ۱۳٩٠/٦/٧
» هر چه داشتم بخشیدم و تنها شدم :: ۱۳٩٠/٦/٧
» ای کاش ... :: ۱۳٩٠/٦/٦
» لحظه های کاغذی :: ۱۳٩٠/٦/٦
» دوست داشتم :: ۱۳٩٠/٦/٥
» دنیا اینجوی نمیمونه :: ۱۳٩٠/٦/٢
» دوره ارزانی است !!! :: ۱۳٩٠/٦/٢
» تا کجای قصه ها باید ... :: ۱۳٩٠/٦/٢
» برگرد :: ۱۳٩٠/٦/٢
» غریبه :: ۱۳٩٠/٦/٢
» دلم شکست :: ۱۳٩٠/٦/٢
» یک نفر :: ۱۳٩٠/٦/٢
» آهای آهای قاصدک ها :: ۱۳٩٠/٦/٢
» (( رفتی برو)) :: ۱۳٩٠/٦/٢
» خداحافظی :: ۱۳٩٠/٦/۱
» یادته :: ۱۳٩٠/٦/۱
» دلم رو شکستی :: ۱۳٩٠/٦/۱
» دلتنگم :: ۱۳٩٠/٦/۱
» چشمان من :: ۱۳٩٠/٦/۱
» دوستم نداشتی :: ۱۳٩٠/٦/۱
» تولدم و شروع وبلاگم :: ۱۳٩٠/٥/٢٧

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس